Programvara för DALI och 3DIM

DALI Wizard

OSRAM DALI Wizard

Grafiskt användargränssnitt för uppföljning, analys och diagnostik av DALI styrdon-anläggningar (i kombination med DALI Magic maskinvara)

  • Läsa/ändra alla DALI inställningar eller specifika parametrar (filtreringsfunktion)
  • Offline/online-konfiguration av DALI installation


SpyFile

  • Registrering av alla trafik i en DALI linje
  • Besparing och offline-analys av inspelad trafik
  • Märkning av OSRAM speciella kommandon (tillägg till DALI standard)
  • För Windows XP, Windows Vista, Windows 7

LEDVANCE-tjänster