Fast Light Calculation Verktyg - Snabb och enkel ljusberäkning


Det intuitiva Fast Light Calculation-verktyget hjälper dig i projektplaneringen

  • Ljusdistributionskurva per armatur
  • Antal armaturer
  • Belysningsstyrka, total installerad effekt (W) och specifik belastning (W/m2)
  • Planlösning
  • PDF med ljusberäkningar
Notera: Fast Light Calculation-verktyget kan inte ersätta professionella ljusberäkningar med DIALux eller ett annat professionellt ljusplaneringsprogram.

Använd Fast Light Calculation-verktyget för dina belysningsprojekt. Du behöver bara skriva E-nummer eller EAN i sökrutan!