EASY Color Control

EASY Color Control

För enkel och funktionell ljuskontroll

Programvaran "EASY Color Control" för Microsoft Windows möjliggör konfiguration av upp till 16 DALI EASY / OT EASY (upp till 64 med hjälp av "EASY System Coupler") styrenheter och EASY DMX SO styrenheter. Därför måste EASY styrenheterna vara anslutna till datorn (=online-läge 1). Konfigurationen kan också förberedas utan koppling till styrenheterna (=offline-läge 2).

1 I online-läget har alla inställningar direkt inverkan på styrenheterna, t ex förändringar i färg visas omedelbart

2 I offline-läge finns ingen direkt koppling till utrustningen, men datorn tillåter en förhandsvisning och ger ett första intryck av resultatet. I offline-läge är specifika funktioner avaktiverade eller har endast begränsade funktionalitet.


Programvaran EASY Color Control har stöd för följande funktioner

1. Systemtest (endast online-läge)

2. Adressering av EASY styrenheter, se fliken Inställningar (endast online-läge)

3. Inställning av färger och ljusscener, se fliken Scen

4. Generera automatiska scensekvenser, se fliken Sekvens

5. Skapa order av olika sekvenser, såsom program, se fliken Program

6. Visualisering av systemstatus på datorn (endast online-läge)

7. Laddar och sparar alla inställningar från/till en fil


Systemförutsättningar:

För att kunna erbjuda dig maximal säkerhet, kan önskad programvara vara lösenordskyddat.

Som ny användare, vänligen registrera dig. Detta garanterar också att vi håller dig informerad om alla kommande programuppdateringar.

Som redan registrerad användare, logga in med dina användaruppgifter.