Kompatibilitet för lågspännings LED-lampor med transformatorer

LED lighting in kitchen

Elektroniska transformatorer utvecklades först för lågspänningshalogenlampor och inte för lampor med inbyggd elektronik och därför har OSRAM en lista över elektroniska transformatorer som har testats och visat sig vara kompatibla med vårt sortiment av LED-lampor.

Du hittar även listan i den tekniska informationen för respektive produkter.

Du kommer att hitta informationen i det tekniska databladet för varje specifik lampa. Se alltid till att använda den senaste versionen.


I fråga om begränsningar i transformatorernas användning se symbolerna på förpackningen som hänvisar till transformatorns kompatibilitet.


UCG
Lämplig för användning med elektroniska och magnetiska transformatorer.
ECG
Lämplig för användning med elektroniska transformatorer.
CCG
Lämplig för användning med magnetiska transformatorer.