Information om miljöskydd och EU-direktiv

International environment and climate protection goals

Internationella miljö- och klimatmål

Inom ramen för Kyotoprotokollet från 1997 har EU definierat en rad åtgärder för ekonomisk och hållbar resursanvändning. Efter förbud mot konventionella förkopplingsdon för lysrör i EU:s direktiv 2000/55/EG, minskning av farliga material som en del av EU:s direktiv 2002/95/EG (RoHS) och regleringen av omhändertagandet av uttjänta elektroniska apparater i EU-direktiv 2002/96/EG (WEEE), har EU utfärdat ett ramdirektiv, EU:s direktiv 2005/32/EG, för att definiera kraven för godtagbar miljödesign (ekodesign) för energianvändande produkter (EuP). I november 2009 ersattes direktivet av ett uppdaterat ramdirektiv, EU-direktiv 2009/125/EG om ekodesign för energirelaterade produkter (ErP). Denna förändring påverkade inte genomförandet av de åtgärder som redan hade beslutats.

Dessa genomförandeåtgärder för konsumentsektorns lampor (244/2009 hushållsbruk, del 1) och lysrör och högtrycksurladdningslampor (245/2009 professionell belysning) återspeglar EU:s klimatmål som anges i början av 2007 och som sträcker sig till 2020. Även den genomförandeåtgärd (1194/2012) som kommer att genomföras i tre etapper från 2013 till 2016 och som för första gången någonsin även omfattar minimikrav för lampor som ger riktat ljus och LED-lampor (inkl. LED-moduler), för att uppnå klimatmålen. Det centrala målet för dessa ambitiösa mål är att minska CO2-utsläppen inom EU med 20 % fram till 2020. Målsättningen inom den professionella belysningssektorn gäller minskningar på drygt 20 miljoner ton CO2 och ytterligare 24 miljoner ton inom konsumentsektorn.


OSRAM bidrar till miljöskyddet

Omfattande miljöskydd har sedan länge varit i fokus inom OSRAMs verksamhet. Från ekonomisk resursanvändning till omfattande program för att undvika farligt avfall och material till utveckling av lågenergilampor och system – från utveckling och produktion till försäljning, avfallshantering och återvinning. OSRAM genererar mer än 70 % av sina intäkter från energieffektiva produkter.


Hållbarhet på LEDVANCE