EU-direktivet om ekodesign (ErP)

Vad är Ekodesign?

Ekodesign är en miljövänlig produktutformning som har till syfte att minska den miljöpåverkan som produkten kan orsaka under hela dess livslängd.


VAR EKO – TÄNK GLOBALT: Ekodesign från LEDVANCE

Det är viktigt för oss att utveckla miljöanpassade produkter som bidrar till ett hållbart skydd av våra resurser. Vi tar fram kvalitetsprodukter baserade på en filosofi som kännetecknas av lång livslängd och hög energieffektivitet.

LEDVANCE minskar sin miljöpåverkan genom att låta produktlivscykeln präglas av hållbarhet, hela vägen från produktidé till återvinning.


Förändringar 2018

Halogen ban

Produktsortiment: Halogenljuskällor

Det tredje stadiet av ErP-direktivet (EC) 224/2009 träder i kraft 1 september 2018 och förbjuder inträde på marknaden för vissa indirekta, rundstrålande hushållsljuskällor.


Dessa halogenljuskällor påverkas av förbudet

 • HALOGEN CLASSIC
 • HALOLUX Ceram
 • HALOSTAR 24V


Produkter med särskilda ändamål, till exempel ugnsbelysning, är undantagna EC-direktivet eftersom de inte har några tillräckligt bra ersättare i alternativa teknologier. Haloline-ljuskällorna med R7-sockel och Halopin-ljuskällorna med G9-sockel är inte heller påverkade av direktivet.


De påverkade ljuskällornas egenskaper

 • De påverkade ljuskällorna ger ifrån sig ""all round""-ljus.
 • Applikationer: först och främst allmänbelysning, stämningsbelysning och entrébelysning.
 • Ljuskällorna är gjorda i helglas.
 • De flesta av de påverkade ljuskällorna har en E27- eller E14-sockel.
 • Ljuskällorna kräver ingen transformator


Effektiva LED-alternativÄndringar 2017

POWERBALL HCI-T

Produktsortiment: högintensiva urladdningslampor

Den tredje och hittills sista etappen av förordning EG 245/2009 träder i kraft 13 april 2017 och den tredje och hittills sista etappen av förordning EG 1194/2012 träder i kraft 1 september 2016.


Vad innebär det för sortimentet av högintensiva urladdningslampor?

 • Flertalet av våra högintensiva urladdningslampor uppfyller redan idag de skärpta kraven i den tredje etappen.
 • För ytterligare en del av vår portfölj pågår arbetet med att göra det möjligt för dessa lampor att uppfylla framtida krav.
 • En mindre del av vår portfölj kan inte förbättras tillräckligt långt teknikmässigt för att kunna uppfylla de skärpta kraven. Dessa produkter kommer följaktligen att behöva fasas ut i samband med ikraftträdandet av de respektive förordningarna

En lista med framtidssäkrade lampor och lampor som kommer fasas ut hittar du här:Ändringar 2016

Halopar 16

Produktsortiment: halogenlampor

Europeiska föreskrifter med krav på ekodesign för energirelaterade produkter har som mål att förbjuda ineffektiva produkter och dessa kommer att fortsätta påverka belysningsmarknaden under 2016. Från och med 1 september 2016 kommer ett förbud mot att släppa ut nätspänningsriktade halogenlampor på marknaden enligt förordning EG 1194/2012. Följande tabell ger en översikt över berörda OSRAM-lampor och motsvarande LED-baserade alternativ.


Följande OSRAM-lampor påverkas av detta beslut

 • HALOPAR 20/30/38
 • HALOPAR 16
 • DECOPIN
 • HALOGEN CLASSIC R50/R63/R80

En lista med lampor som ska fasas ut och motsvarande LED-alternativ hittar du här:Ändringar i vårt sortiment av högintensiva urladdningslampor under 2012 och 2015

Dessa lampor säljs inte längre

Med det andra steget i EU-direktiven 245/2009 (ErP) och 347/2010 (ErP), samt villkoren i EU-direktivet 2011/65 (RoHS 2), som träder i kraft 13 april 2015, kommer alla kvicksilverlampor (HQL), kvicksilverhybridlampor (HWL) och flera natriumlampor (NAV plug-in) inte längre få släppas ut på EU-marknaden.


Att hitta den bästa lösningen – tillsammans

Oavsett HQL, HWL eller NAV plug-in: Föråldrade högtrycksurladdningslampor finns överallt i stads- och gatubelysning.


Den optimala lösningen: LED-uppgradering för dina armaturer

En armaturuppgradering från HQL-lampor till LED har aldrig varit enklare: Satsa på de nya LED-lamporna PARATHOM HQL för tillämpningar som kräver högt ljusflöde – de är enkla att underhålla och minskar din energiförbrukning med upp till 70 %.


Pragmatiska lösningar: Systembyte

Som alternativ till NAV plug-in rekommenderas ett systembyte för att få en långsiktig, effektiv och ekonomisk lösning. Satsa på nya, moderna OSRAM HCI- eller NAV Super-lampor med dimbar elektronisk styrutrustning. Utbytbara enhetsfästen underlättar utbytesprocessen och med ett systembyte kan du minska din energiförbrukning med upp till 55 %.


Om du använder HWL-lampor kan du dock inte byta system. I detta fall rekommenderar vi nya armaturer – de bästa lösningarna är antingen moderna klassiker eller innovativa LED-armaturer.Hållbarhet på LEDVANCE

TCO-kalkylator

Jämför olika belysningstekniker och räkna ut potentiella energi- och kostnadsbesparingar samt återbetalningstider för ditt projekt – på nolltid!

Produktdata för EU-direktiv gällande ekodesign