Professionell
Land
EU-förordningar

EU-förordningar

Under de senaste åren har EU drivit på övergången till mer hållbara och energieffektiva lösningar. Belysningsbranschen arbetar med den här anmärkningsvärda förskjutningen mot sammankopplade, personliga och alltmer effektiva och cirkulära produkter.

Genom att implementera förordningen främjar vi effektiv belysningspraxis till förmån för den globala miljön, mänsklig komfort och konsumenternas hälsa och säkerhet.

LEDVANCE erbjuder redan ett brett utbud av effektiva alternativ och arbetar med innovativ belysningsteknik för att förbättra produktens livscirkel.

EU-FÖRORDNINGAR OM EKODESIGN

Vad är Ekodesign?

Ekodesign är en miljövänlig produktutformning som har till syfte att minska den miljöpåverkan som produkten kan orsaka under hela dess livslängd.

VAR EKO – TÄNK GLOBALT: Ekodesign från LEDVANCE

Det är viktigt för oss att utveckla miljöanpassade produkter som bidrar till ett hållbart skydd av våra resurser. Vi tar fram kvalitetsprodukter baserade på en filosofi som kännetecknas av lång livslängd och hög energieffektivitet.

LEDVANCE minskar sin miljöpåverkan genom att låta produktlivscykeln präglas av hållbarhet, hela vägen från produktidé till återvinning.

Ändringar 2019

Förordningen EU 2019/2020 reglerar minimal produkteffektivitet inom ramen för direktivet om ekodesign och sammanfattar alla tidigare förordningar detta område.

Dessa ljuskällor påverkas av förordningen:

 • Halogen G9, G4 och GY6.35 från och med den 1 september 2023
 • T8 linjära T8 lysrör (18W, 36W, 58W) från och med den 1 september 2023
 • Kompakta lysrör med integrerat drivdon (E27, E14, B22d) från och med den 1 september 2021
 • T12 lysrör från och med den 1 september 2012
 • Halogen R7s > 2 700 lm från och med den 1 september 2021

Effektiva LED-alternativ finns här:

EU-FÖRORDNINGAR OM ENERGIMÄRKNING

Färgkodade effektivitetsskalor visualiserar produkternas energiförbrukning och hjälper kunder i hela Europa att köpa energieffektiva produkter. LEDVANCE garanterar redan hög transparens med informativa produktförpackningar samtidigt som resurserna som krävs för sådan paketering beaktas.

ÄNDRINGAR 2019

Förordningen EU 2019/2015 är en revidering av förordningen om energimärkning för belysning. Den gäller alla ljuskällor med vissa undantag.

Huvudsakliga förändringar:

 • Från och med den 1 september 2021 kommer energiklasserna A till G att gälla igen, men med nya effektivitetskrav
 • I framtiden kommer det att finnas en etikett för alla ljuskällor med samma effektivitetskrav per klass, men inga fler etiketter för armaturer med utbytbara ljuskällor eller drivdon
 • Armaturer med helt integrerade, dvs. ej utbytbara, komponenter anses vara ljuskällor och kommer därför att kräva en energimärkning igen från 1. sep. 2021.
 • Från och med den 25 december 2019 kommer det inte längre att krävas en etikett för armaturer

Den 5 december 2019 offentliggjorde Europeiska unionen den nya delegerade förordningen (EU) 2019/2015 ”om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av ljuskällor och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) 874/2012” i Europeiska unionens officiella tidning. Artikel 9 i den delegerade förordningen upphäver artiklarna 3(2) och 4(2) i den delegerade förordningen (EU) 874/2012 med verkan från och med den 25 december 2019. De två upphävda artiklarna innehöll leverantörers och distributörers skyldigheter avseende armaturer som marknadsförs till slutanvändare. Dessa har tagits bort utan ersättning fram till dess att den delegerade förordningen (EU) nr. 2019/2015 träder i kraft den 1 september 2021. Dessa armaturer är därför inte längre föremål för obligatorisk märkning från och med den 25 december 2019. Från och med detta datum finns det därför ingen rättslig grund för att förse dig med de dokument och etiketter som krävs enligt artiklarna 3(2) och 4(2) i den delegerade förordningen (EU) nr 874/2012. Vi ber därför om din förståelse för att vi som tillverkare inte längre får ge dig dessa.

Undantag:

 • Produkter som gäller nödanvändning
 • Ljuskällor i batterier
 • Originalkonstverk
 • Transport- och militärutrustning och -fordon
 • Montrar
 • Medicintekniska produkter
 • Marin utrustning

Blanko TCO-kalkylator

Jämför olika belysningstekniker och räkna ut potentiella energi- och kostnadsbesparingar samt återbetalningstider för ditt projekt – på nolltid!

Dela sidan på sociala media