Professionell
Land
Parkeringsbelysning

Parkeringsbelysning

FÖRBÄTTRAD SÄKERHET OCH EFFEKTIVITET

Parkeringsbelysning

En enhetlig belysning av parkeringshus och parkeringsplatser ger användarna en känsla av personlig säkerhet redan från början – vid både ankomst och avresa. Belysning av skuggiga ytor underlättar även orientering och bidrar till färre olyckor.

LEDVANCE erbjuder en mängd olika applikationsspecifika lösningar samt maximal effektivitet för företag och operatörer av parkeringsplatser och källargarage. Sensorbaserade ljusstyrningssystem säkerställer standardbelysning med hänsyn till de yttre förhållandena, t.ex. tid på dygnet eller väder. Zonstyrning gör att driftskostnaderna kan minskas ytterligare baserat på närvaro och rörelsekontroll.

Kundfördelar

Vägledning, trygghet, säkerhet

  • Riktad belysning ger bättre orientering
  • Belysning avslöjar riskpunkter, minskar olyckor
  • Tidigare identifiering av individer, fordon, gränser och hinder

 

Trafiksäkerhet

  • Förbättrad orientering
  • Enklare identifiering av riskpunkter, andra fordon, individer, gränser och hinder
  • Olycksrisken minskar

Matchande produkter

Matchande projekt

Att förbättra säkerheten i parkeringshus och källargarage och minska energi- och underhållskostnaderna är viktiga faktorer när det gäller att optimera belysningen.

Kontakt Låt oss genomföra gemensamma projekt

Key Account Manager för anläggningshantering i D/A/CH

Siegfried Wagner

Siegfried Wagner ansvarar för projektförsäljning för anläggningshantering i D/A/CH-regionen och är din kontaktperson för alla belysningsprojekt i dessa applikationsområden.

Dela sidan på sociala media