LEDVANCE kunskap: LED-ljusfärger

LED är belysningen för framtiden. Som ett av världens ledande företag inom området för innovativa belysningstekniker, lägger LEDVANCE särskild tonvikt på utveckling av vita OSRAM LED. Det finns även lysdioder i många andra ljusfärger som rött, grönt, gult eller blått.


Relative spectral distribution

Lysdiodernas halvledande material bestämmer den dominerande våglängden och sänder ut ljusfärg.

Produktion av LED ljusfärger

Ljuset från en LED har en specifik våglängd och därmed en specifik färg. Det senare beror på att lysdiodernas halvledande material. LED halvledare består av kombinationer av ämnen såsom fosfider eller arsenider. Det finns olika kombinationer, där var och en släpper ut varierande mängder energi i förhållande till det halvledande materialets energibandgap. När laddningsbärare återförenas avges fotoner enligt särskilda diskreta energinivåer. Detta anger den specifika ljusfärgen. Till exempel blått ljus produceras om en hög energinivå frigörs och rött ljus om en lägre energinivå avges. Därmed produceras monokromatisk (enfärg) ljus. Och följande är speciella egenskaper för LED: Varje LED-färg är begränsad till ett smalt spektra av våglängden (nyckelord: dominerande våglängd) som följaktligen endast representerar en specifik färg. Den enda spektrum som inte kan produceras direkt från chipet är det vita ljusspektrat, eftersom vitt ljus är en blandning av alla ljusa färger.

Det finns två metoder för att producera vitt LED-ljus: fotoluminiscens och additiv färgblandning.


Fotoluminiscens: blå LED blir vit

Den vanligare proceduren är principen för fotoluminiscens. Här, läggs ett tunt fosforskikt på toppen av en blå LED. Lysiodens kortvågiga energirika blåa ljus stimulerar fosforskiktet att lysa upp och avge lågenergi gult ljus. En del av det blåa ljuset omvandlas därmed till vitt ljus. Det vita ljusets färgton kan variera med dosering av fosforfärgämne. Olika vita nyanser, t.ex. varmvit, neutral vit eller kallvit kan därför produceras.


Vitt ljus från additiv färgblandning

Den andra metoden för att producera vitt LED-ljus är baserad på principen additiv färgblandning. I det här fallet, framställs det vita ljuset genom blandning av rött, grönt och blått ljus (RGB) vid olika våglängder. Fördelen med denna metod är följande: Ljusfärg kan ändras genom angiven styrning. Vitt ljus samt färgat ljus kan således framställas om så önskas. Den här processen används till exempel i LED TV-apparater där LED används för att producera bild och bakgrundsbelysning.


Hållbarhet på LEDVANCE