Elektroniskt förkopplingsdon för traditionella ljuskällor