PostNord på rätt spår att möta sina miljömål för 2020

15.11.2017

Program :  Industri och logistik,  Produktionshallar och lagerlokaler,  Kontorsbyggnader
Teknik :  LED-armaturer
Målgrupp :  Logistikföretag,  Elektriker,  Installatör,  Ljusdesigner,  Allmänheten

När det gäller energioptimering har de allra flesta företag en lång väg att gå. PostNord som är det största logistikföretaget i Sverige och Danmark jobbar ständigt med att optimera sin energiförbrukning för att minska sina CO2-utsläpp. Företaget har precis färdigställt ytterligare ett projekt och därmed bidrar de till det omfattande globala skiftet från konventionell belysning till modern LED-belysning.

Som en del av en ambitiös miljöstrategi att reducera sina CO2-utsläpp med 40 % innan år 2020 (baserat på 2009 års utsläpp) har PostNord nyligen färdigställt ett stort renoveringsprojekt i packningscentralen i Broendby, Köpenhamn. Här har man bland annat uppgraderat belysningen på kontor, i lagerlokaler och utomhusområden vilket inte bara har förbättrat ljusförhållandena men man har även minskat den totala energikostnaden och erhållit positiva effekter enligt miljömålen. Sist, men inte minst, så är medarbetarna mycket gladare och nöjda.

Precis som många andra företag hade PostNord mycket att förbättra när det gällde energioptimering. Men nu har de färdigställt flera revoveringsprojekt och verkligen fått uppleva alla fördelarna som en mer energieffektiv belysning kan ge. Under de senaste åren har belysningsbranschen bevittnat en snabb övergång från traditionell teknik som halogen till morderna LED-lösningar. Lysdioder är inte bara energieffektivare och håller längre, men även enhetspriset på LED har sjunkit drastiskt, vilket betyder att fler företag kan göra stora kostnadsbesparingar genom att byta till högkvalitativ LED-belysning.

En av de största tillväxtområdena är marknaden för standardiserade LED-armaturer med integrerade, ej utbytbara lysdioder. I rapporten “How To Win In A Transforming Lighting Industry" som publicerades 2015 av Boston Consulting Group (BCG) identifieras en av anledningarna till den pågående trenden av skiftet från konventionella armaturer till integrerade LED-armaturer: på grund av att livslängden har ökat till upp till 15 år kommer de flesta LED-armaturer bli utbytta på grund av renoveringar eller omkonstruktioner innan lysdioderna slutar att fungera. På många användningsområden är det därför rimligare att ha en integrerad ljuskälla i armaturen än att ha en utbytbar ljuskälla. BCG drar därför slutsatsen att armaturer med integrerad LED bara kommer fortsätta att ta marknadsandelar.

År 2015 bestod 15 % av belysningsmarknaden av LED-armaturer, vilket har tredubblats från 5 % år 2010. Enligt BCG kommer marknaden fortsätta att stiga och nå 45 % år 2020.

PostNord's packningsområde i Broendby, Danmark
PostNord's packningsområde i Broendby, Danmark efter installationen av LEDVANCE's LED-armaturer.

I behov av ett skarpt öga

PostNord arbetar väldigt strukturerat när det gäller att analysera energiförbrukning och optimering. Bland annat har de biometrar monterade på alla anläggningar som gör att de tydligt kan mäta sina kostnadsbesparingar. Tidigare har de haft rådgivning och projektledning in-house men nu har PostNord valt att outsourca den rollen till företaget Kvalitek.

"Att projektera energirenoveringar är en krävande uppgift och det är många aspekter att ta hänsyn till. Därför är vi glada för att ha Kvalitek som är en mycket trovärdig partner med mycket teknisk kunskap" säger anläggningschef Henrik Seemann, som är ansvarig för PostNord's anläggningar i Danmark.

Kvalitek har åtagit sig det enorma jobbet att byta ut all konventionell belysning till en mer energieffektiv LED-belysning i PostNord's packningscentral i Broendby - en renovering som har inkluderat lagerlokaler, produktionsområden, kontor, toaletter, en cafeteria och utomhusområden.


LED handlar om så mycket mer än bara kostnadsbesparingar

"Energirenovering handlar om så mycket mer än att bara byta till ny energieffektiv LED-belysning. Så klart betyder det mycket att spara energi, och där är produktens livslängd, pris och kvalitet viktiga faktorer. Men samtidigt måste det vara produkter som säkerställer rätt belysningförhållanden" säger Michael Hansson från Kvalitek och fortsätter:

"LEDVANCE's LED-armaturer har bevisat sitt värde. Det är inte bara produkter med hög kvalitet och 5 års garanti. De har också en väldigt låg installationshöjd, endast två centimeter, vilket gör de väldigt enkla och billiga att montera. Detta har självklart en stor påverkan på den totala installationskostnaden".

Henrik Seemann tillägger: "Den enkla installationen av LEDVANCE's LED-armaturer har bidragit till den lägsta installationskostnaden jag någonsin varit med om. Och den minimerar också risken att skada någonting under själva installationen. Som exempel så är jag inte längre orolig över att våra produktionsmaskiner blir påverkade av damm eller smuts under installationen".


Administrationsbyggnad vid PostNord i Broendby, Danmark
Administrationsbyggnad vid PostNord i Broendby, Danmark efter installationen av LEDVANCE's LED-armaturer.

Mer LUX för pengarna

Armaturerna dubblar luxvärdet men med en reducerad strömförbrukning vilket resulterar i mycket mer ljus för samma kostnad. De anställda är också väldigt imponerade och entusiastiska över den nya belysningen. Det betyder självklart mycket för de som arbetar nattetid och man blir positivt påverkad och mer produktiv av en bättre belysning

Samtidigt avger LED-armaturerna mindre värme än den gamla belysningen. PostNord har därför kunnat stänga av kylfläktarna vilket i sin tur bidrar till ytterligare energibesparingar.

Totalt har bytet av 1200 armaturer i Broendby packningscenter resulterat i årliga besparingar på 700 000 DKK (USD 111,000 eller EUR 94,000). Tillsammans med Kvalitek försöker PostNord att identifiera nästa steg i deras pågående projekt att optimera energiförbrukningen. Som en avslutande kommentar från Henrik Seemann:

"Samarbetet med Kvalitek som rikssträckande installationspartner och LEDVANCE som belysningsleverantör har varit en unik interaktion mellan enastående service och en stor förmåga att förstå behoven och erbjuda en lösning som vi som kund önskar. För att inte glömma den höga kvaliteten på produkterna".