Vårt varumärke

Vår varumärkesarkitektur

LEDVANCE är ett varumärke med starka värderingar. Vi vill definiera belysningens roll i den digitala tidsåldern och i människors uppkopplade liv. Vårt löfte återspeglas i företagets namn – vårt mål är att leda belysningsutvecklingen. LEDVANCEs historia sträcker sig 100 år tillbaka i tiden – ett arv som befäster vår ställning som ledande tillverkare av ljuskällor och armaturer när vi nu blickar mot framtiden.

Starka varumärken för framgång på olika marknader

I USA och Kanada används det välkända och etablerade varumärket SYLVANIA för alla produktkategorier. LEDVANCE har även rätt att använda OSRAMs varumärke.

Alla konsumentprodukter för smarta hem- och LED-armaturer kommer under en tid att säljas under OSRAMs varumärkesnamn innan vi är klara med varumärkesprofileringen för LEDVANCE. LEDVANCE kommer då i detta segment även att användas som produktnamn.

Vi kommer att använda produktnamnet LEDVANCE för LED-armaturer som säljs i parti till våra professionella kunder såsom arkitekter och hantverkare. Som stöd för den här verksamheten kan LEDVANCE komma att använda varumärket OSRAM under de närmaste åren som ett kompletterande varumärke.


Kärnan i varumärket LEDVANCE

Kärnan i vårt varumärke vilar på tre huvudpelare

Strävan efter perfektion

Vi är stolta över vår slagkraftiga organisation, högkvalificerade personal och våra motiverade medarbetare – personer som tar ansvar, kalkylerade risker och fattar djärva beslut. Vi förlitar oss på personers vilja att lära sig nya saker och utvecklas i sina roller. Det är så vi når varaktiga framgångar.

Bryter ny mark

Vi är engagerade, flexibla och modiga. Vi lämnar den banade vägen för att utforska nya. Vi ser den snabba utvecklingen i vår bransch som en möjlighet att utforska nya produkter och marknader och hitta nya sätt att tänka. Bra är inte bra nog om bättre fortfarande är möjligt. Det är därför vi välkomnar laterala tänkare och belönar påhittighet.

Framgång tillsammans

Vi litar på varandra. Och vi för en dialog med varandra – över alla hierarkiska, divisions- och avdelningsgränser – öppet och direkt. Vi lyssnar, kommer med feedback och lär oss av varandra. Vi är stolta över vårt lagarbete och samarbete – både inom företaget och med våra kunder. Det är så vi bygger långsiktiga och tillförlitliga relationer.


Presscenter