Vår strategi

Vår strategi består av tre huvuddelar: stärka kärnverksamheten, investera i framtidens teknik och äntra nya marknader

På området för traditionella ljuskällor, som till exempel kompaktlysrör och halogenlampor, fokuserar vi på att befästa och utöka vår nuvarande marknadsandel genom att komma så nära kunderna som möjligt och maximera kostnadseffektiviteten. Detsamma gäller LED-ljuskällor, då vi har för avsikt att öka våra marknadsandelar för ”intelligenta” LED-ljuskällor. Vi vill uppnå detta genom att förbättra konkurrenskraften i vårt utbud, optimera våra processer och hitta nya sätt att förhålla oss till våra distributionskanaler.

LED-armaturer

LED-tekniken växer också fram som den nya standarden inom armaturområdet, med ökad teknisk konvergens. Här vill vi vara en av de största globala leverantörerna för både professionella och privata kunder, med attraktiva priser och snabb, responsiv service.

Smarta hem

LEDVANCE bygger vidare på OSRAM LIGHTIFY-plattformen när det gäller smarta och uppkopplade produkter med målet att erbjuda nya produktserier och smarta belysningsenheter och -produkter.


Presscenter