Sekretesspolicy

LEDVANCE:s datasekretessprinciper

För LEDVANCE är personuppgiftsskyddet en viktig del i verksamheten varför vi bedriver denna i överensstämmelse med gällande datasekretess- och datasäkerhetslagstiftning. Vi hoppas att nedanstående principer ska bidra till förståelse för vilka uppgifter LEDVANCE kan samla in, hur de används och skyddas och vilka vi kan lämna ut dem till.


Personuppgifter

LEDVANCE kommer inte att samla in några av dina personuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) via våra webbplatser, såvida inte du frivilligt väljer att lämna ut dessa (t.ex. genom registrering eller enkät), lämnar ditt tillstånd till det, eller om det på annat sätt är tillåtet i gällande lagar och bestämmelser om skydd av dina personuppgifter.


Användningssyfte

När du lämnar ut dina personuppgifter till oss, använder vi dem normalt sett när vi svarar på en förfrågan, behandlar en beställning eller ger tillträde till särskilda uppgifter eller erbjudanden. I syfte att främja vårt förhållande till dig:

  • kan vi också lagra och bearbeta personuppgifter samt lämna ut dem till våra dotterbolag världen över för att bättre förstå dina verksamhetsbehov och hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster, eller
  • kan vi (eller någon tredje part för vår räkning) också använda oss (sig) av personuppgifter för att kontakta dig om något erbjudande från LEDVANCE som kan tillgodose dina verksamhetsrelaterade behov, eller för att genomföra enkäter på nätet för att få större förståelse för våra kunders behov.

Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för att främja våra kontakter med dig (i synnerhet direktreklam eller marknadsundersökningar), kommer vi att respektera det. Vi varken säljer eller på annat sätt marknadsför dina personuppgifter till tredje part med undantag för våra dotterbolag.


Begränsningar

LEDVANCE samlar in, använder eller lämnar ut personuppgifter som du har tillhandahållit enbart för de syften som vi uppgett för dig, såvida inte sådant utlämnande:

  • innebär användning av personuppgifterna för något ytterligare syfte som har en direkt koppling till det ursprungliga syfte i vilket personuppgifterna samlades in,
  • krävs för att upprätta, förhandla och fullgöra ett avtal med dig,
  • krävs enligt lag eller av behöriga statliga eller rättsliga myndigheter,
  • behövs för att fastställa eller upprätthålla ett rättsligt yrkande eller svaromål,
  • behövs för att förhindra bedrägeri eller annan olaglig verksamhet, t.ex. uppsåtliga attacker mot LEDVANCE:s IT-system.

Kommunikations- eller användningsuppgifter

Genom att du använder telekomtjänster för att få tillträde till vår webbplats, genereras dina kommunikationsuppgifter (t.ex. IP-adress) eller användningsuppgifter (t.ex. uppgifter om början, slut och omfattning av respektive tillträde samt information om de telekomtjänster du har använt) på teknisk väg och skulle möjligtvis kunna kopplas till dina personuppgifter. Om det skulle föreligga ett tvingande behov, kommer insamling, bearbetning och användning av dina kommunikations- eller användningsuppgifter att göras och då i enlighet med gällande personuppgiftsskyddslagar.


Automatisk insamling av icke-personlig information

När du går in på våra webbplatser kan vi automatiskt (dvs. inte genom registrering) samla in icke-personlig information (t.ex. webbläsare och operativsystem som använts, domännamn på den webbplats du kom från, antal besök, genomsnittlig tid som du varit inne på platsen, hur många sidor du tittat på). Vi kan använda dessa uppgifter och lämna ut dem till våra dotterbolag världen över för att se hur pass attraktiva våra webbplatser är och för att förbättra funktion eller innehåll.


Webbplatsspårning

Vi använder oss av produkter från etracker GmbH ( www.etracker.com) i marknadsförings- och optimeringssyfte. Dessa produkter samlar in och bearbetar dina personuppgifter och utnyttjar dem för att skapa användarprofiler under en pseudonym. Användarprofilerna är helt anonyma där så är möjligt och lämpligt. Vi och etracker använder oss av cookies och/eller webbfyrar (kallas även pixeltaggar) på den här webbplatsen. Vi för över de uppgifter vi samlar in om dig, som även kan omfatta personuppgifter, till WiredMinds eller så samlar de in dessa uppgifter direkt. Etracker har rätt att använda den information du lämnar efter dig genom att besöka våra webbplatser i syfte att skapa anonyma användarprofiler. De uppgifter som samlas in får inte användas för att personligen identifiera besökare på denna webbplats utan deras uttryckliga medgivande och får inte slås samman med personuppgifter om innehavaren till pseudonymen. Samtliga registrerade IP-adresser görs omedelbart anonyma genom att de sista siffrorna raderas. Tillstånd att samla in och lagra uppgifter i framtiden kan när som helst dras in.


"Cookies" - information som automatiskt lagras på din dator

När du är inne på någon av våra webbplatser kan vi lagra vissa uppgifter på din dator i form av en "cookie" för att automatiskt känna igen din PC nästa gång du besöker oss. Cookies kan vara till hjälp på många olika sätt, t.ex. så att vi kan skräddarsy en webbplats för att passa bättre för dina intressen eller för att lagra ditt lösenord så att du slipper skriva in det varje gång. Om du inte vill ha cookies måste du ställa in din webbläsare så att den raderar alla dessa från datorns hårddisk, blockerar dem eller varnar dig innan en cookie lagras.


Barn

LEDVANCE kommer inte medvetet att samla in personuppgifter från barn utan föräldrarnas medgivande om så krävs enligt gällande lag. Vi kommer endast att använda eller lämna ut personuppgifter om barn i den mån lagen tillåter, för att enligt lokala lagar och bestämmelser utverka föräldrarnas medgivande, eller för att skydda ett barn. Vid definition av uttrycket "barn" i singular eller plural bör hänsyn tas till gällande lagar samt nationella och regionala kulturella seder och bruk.


Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring samt mot obehörigt utlämnande eller tillgång, använder OSRAM sig av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.


Frågor och kommentarer

LEDVANCE svarar på rimliga önskemål om att få tillgång till sina personuppgifter samt

om att korrigera, ändra eller ta bort eventuella felaktigheter. Om du har frågor eller

vill kommentera något som rör LEDVANCE:s datasekretessprinciper ber vi dig klicka på "Kontakt" och berätta om dina önskemål. Våra datasekretessprinciper utvecklas i takt med internet. Vi kommer att publicera ändringar i dessa principer på den här webbsidan. Besök sidan regelbundet för att hålla dig informerad.