Vår företagskultur – kund, kvalitet, entreprenörskap

Vår företagskultur bygger på kundfokus och engagemang för bästa möjliga kvalitet i alla processer. Vi strävar även efter att följa marknadstrender och förändrade kundbehov.


Vårt uppdrag: att leda belysningsutvecklingen

Vi har en effektiv organisation med högkvalificerad och motiverad personal – personer som har förmågan att lösa komplexa uppgifter och ro i hamn lyckade projekt. Vi ser oss själva som pionjärer, som driver vår verksamhet framåt med en modern syn på entreprenörskap. Vi är flexibla, modiga och effektiva – och upprätthåller dagligen de höga standarder vi har lovat oss själva att hålla. Vi står enade inför framtiden som en del i ett globalt team och vi är inte rädda för att ta risker.


Presscenter