Karriärmöjligheter hos LEDVANCE

Vi är fyndiga, flexibla och modiga. Vi tar nya vägar, strävar efter att hitta nya lösningar och är alltid redo för förändring. Vi är särskilt bra på att hitta och främja dold och sällsynt potential.

Vi erbjuder inte bara utmanande arbetsuppgifter, utan även en mängd program och utbildningar för personligt avancemang och utveckling för att uppmärksamma och främja våra medarbetares personliga styrkor och färdigheter. Prestationsmål, prestationer och individuella utvecklingsplaner ses över regelbundet i utvärderingssamtal med linjecheferna. Samtalen leder till beslut om befordringar som speglar målen, förmågan och kompetensen hos varje enskild medarbetare.

Våra medarbetare kan dessutom dra nytta av vårt öppna mentorskapsprogram för personlig utveckling. Programmet är tillgängligt för alla medarbetare och gör det möjligt att öppet dela med sig av egna erfarenheter. Medarbetare över alla hierarkiska nivåer kan därmed få värdefull stimulans i det dagliga arbetet.Undrar du över något? Skriv till oss!