Arbeta på LEDVANCE

Som anställd hos oss blir du en del av en fantastisk organisation som haft globala framgångar under namnet OSRAM i över hundra år. Nu är vi fast beslutna att fortsätta vandra denna beprövade väg till framgång som ett nytt självständigt företag med det bästa av två världar: ett anrikt företags höga kvalitet och marknadsnärvaro och ett nystartat företags dynamiska atmosfär.

Vi främjar en företagskultur som präglas av en proaktiv inställning till affärsverksamhet, entreprenörsfrihet, respekt och ett samarbete som bygger på förtroende. Det här lägger också grunden till våra flexibla arbetsvillkor med en mängd olika alternativ för föräldrar som försöker få ihop familj och karriär.

Vi för en dialog med varandra. Över alla hierarkiska, divisions- och avdelningsnivåer – öppet och direkt. Vi lyssnar på varandra, ger varandra feedback och lär oss av varandra. Vi är stolta över vårt lagarbete och samarbete – både inom företaget och med våra kunder.

Vi är övertygade om att den snabba utvecklingen i vår bransch ger oss möjligheter att utforska nya produkter och marknader och hitta nya sätt att tänka. Bra är inte bra nog om bättre fortfarande är möjligt. Med detta motto välkomnar vi kreativa och lateralt tänkande personer. Vi belönar påhittighet och förlitar oss på individens vilja att fortsätta lära sig och utvecklas.Varför Ledvance

Varför LEDVANCE?

Det finns många anledningar att arbeta för LEDVANCE. Kanske lockas du av den emotionella aspekten av belysning, av nyskapande och effektiva produkter, eller så kanske du vill vara en del av ett globalt företag och ta del av den inspirerande atmosfären i ett nystartat företag.Ledvances uppdrag och löfte

Uppdrag och löfte

Vi har stora planer för framtiden och vi söker personer som är nyfikna och kreativa, som tänker i nya banor, som sätter kunden i första rummet och som aktivt vill bidra till att forma belysningsbranschen och vidga sina vyer – varje dag.Undrar du över något? Skriv till oss!