Hantering av trasiga lampor

Den enda gången en konsument kan exponeras för kvicksilvret är om lampans glas är krackelerat eller trasigt. Om detta händer kan följande råd minimera exponeringen:


1. Få inte panik. Kom ihåg att ett lysrör/en lågenergilampa innehåller mycket lite kvicksilver.

2. Om lampan gått sönder i armaturen, kom ihåg att slå av strömmen för att undvika elektriska stötar.

3. Eftersom kvicksilver sprids på marknivå ska barn lämna rummet.

4. Öppna fönstren och lämna rummet i minst 15 minuter. Skapa om möjligt vinddrag i rummet.

5. För att skydda dig själv mot skärsår så bör du samla ihop trasigt glas med handskar på händerna.

6. Efter ventileringen, samla ihop stora glasskärvor i en försluten behållare och stäng den ordentligt.

7. Du ska ta behållaren med lampresterna till närmaste återvinningsstation för förbrukade lampor. Om du måste ha dem hemma ett tag så ha dem om möjligt utomhus.


Om lampan gått sönder på en jämn yta (kakel, klinker, parkett, linoleum, PVS, laminat):

1. Samla ihop mindre glasbitar med till exempel en bit hård kartong

2. Torka noga av ytan minst två gånger med engångshanddukar


Om lampan gått sönder på en matta:

1. Det rekommenderas att man dammsuger mattan i minst 5 minuter med fönstren öppna. Vädra sedan rummet i 15 minuter och upprepa hela proceduren minst två gånger.

2. Om möjligt, rengör och vädra mattorna utomhus (i minst en dag)

3. Torka munstycket noga, byt omedelbart påsen och rengör dammbehållaren noga. Lämna dammsugaren påslagen utomhus i minst 15 minuter.

4. Allt använt material (handskar, kartongbitar, handdukar, dammsugarpåsar samt damm från påsfria dammsugare) kan slängas som hushållsavfall men bör omgående bäras ut ur huset.

5. Rummet bör vädras efter att lamprester tagits bort.


Kom ihåg följande punkter så blir det enklare att fatta ett välinformerat beslut:

  • Inanding av kvicksilverångor är det vanligaste sättet som kvicksilver kommer in i kroppen.
  • Vid rumstemperatur är kvicksilver en vätska som förångas långsamt. Denna förångning snabbas på vid högre omgivningstemperaturer. Om en lampa går sönder då den är tänd så är det mesta av kvicksilvret redan i förångad form.
  • I en trasig lampa så sitter det mesta av kvicksilvret fast på fragmenten och förångas med tiden.
  • Att göra sig av med fragmenten i en sophink och snabbt ställa den utomhus håller kvicksilvret borta från ditt hem. Att slänga fragmenten i sopbehållaren i köket är kontraproduktivt. Dessutom kommer kvicksilver på fragment i din dammsugarpåse att förångas var än dammsugaren förvaras och används.
  • Att vädra det utsatta området sänker påtagligt nivåerna av kvicksilverångor.
  • Använd högkvalitativa lågenergilampor från OSRAM, då kan du vara säke på att kvicksilverinnhållet är väl under de angivna gränsvärdena.

En notering gällande metoderna för bortskaffande av lågenergilampor:

På internet kan man hitta ett stort urval av riktlinjer som publicerats av välrenommerade institutioner, vissa står i rak motsats till varandra. Det var denna förvirring som ledde till att vi själva genomförde ovanstående studie. Resultatet av den vetenskapliga studien ledde till de ovan beskrivna råden, vilket är en något ändrad version av The Energy Star Guidelines. Du kan läsa dessa och andra riktlinjer själv: